Zamówienia publiczne - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Regulamin zamówień publicznych do 130tyś złotych - PUP Głubczyce

Informacja dot. szkoleń

Wszystkie szkolenia realizowane są na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.) poprzez wysłanie zapytania ofertowego do Wykonawców zgodnie z Zarządzeniem nr 21/2020 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach.

Dodatkowo prowadzona jest ewidencja zamówień do 30 tys. zł

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę