Rynek Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 40.400,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2023 r.

 

wykres statystyki

  •   Formy wsparcia 50+
  •   Wsparcie osób do 30 roku życia
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Obrazek dla: Informacje nt. projektu Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach
Informacje nt. projektu "Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach

Projekt pn. Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim   W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I  Rynek pracy...

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (IV)

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (IV)"   W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (III)

  Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (III)"   W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (II)”

  Na terenie powiatu głubczyckiego realizowany był projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (II)." W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Współfinansowany...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę