Rynek Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Rynek pracy

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 35.970,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2022 r.

Stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (VII)

Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (VII)   W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I  Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie...

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (VII)

Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (VI)   W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywizacja...

Obrazek dla: Informacje nt. projektu Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach
Informacje nt. projektu "Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach

Projekt pn. Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim   W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I  Rynek pracy...

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (IV)

Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (IV)"   W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę