Rynek Pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  •   FEO 2024 - Nabór wniosków w ramach FEO 2021-2027
  •   Formy wsparcia 50+
  •   Nabór wniosków w ramach FEO 2021-2027
  •   Wsparcie osób do 30 roku życia
Czytaj więcej w temacie: Publikacje
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (VII)

Projekt pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (VII)   W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I  Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie...

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (VII)

Projekt pn. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (VII)   W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII Konkurencyjny rynek pracy Działanie 7.1 Aktywizacja...

Obrazek dla: Projekt pn. Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy
Projekt pn. "Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy"

Projekt pn. Młodzi Kreatywni Przedsiębiorczy w powiecie głubczyckim   W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I  Rynek pracy...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (VI)

Projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (VI)"   W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Oś priorytetowa I  Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe ...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę