Głubczyckie Partnerstwo Lokalne - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron          W roku 2019 obchodzimy 100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia – jubileusz stanowił okazję do podsumowania działalności PSZ-tów na lokalnym rynku pracy. Na tę okoliczność Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach postanowił przygotować uroczystą galę, która odbyła się 10 kwietnia 2019 roku w głubczyckim ratuszu.

        PUP w Głubczycach koordynator Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego, zaprosił do uczestnictwa w spotkaniu wszystkich członków partnerstwa, wśród których znaleźli się: przedstawiciele pracodawców, jednostek samorządowych, szkół oraz stowarzyszeń, organizacji społecznych i instytucji rynku pracy funkcjonujących na terenie naszego powiatu.

        Gala jubileuszowa prowadzona była przez wieloletniego moderatora warsztatów GPL – Jadwigę Olszowską-Urban. Jej uroczysty charakter podkreślił występ artystyczny dzieci i młodzieży z Dzierżysławia. Grupy taneczne „Szansa" oraz „Mini Szansa", które działają przy tamtejszej szkole stowarzyszeniowej zaprezentowały zebranym gościom program artystyczny,  który prezentowany był (z powodzeniem) na tegorocznym turnieju tanecznym w Brzegu (marzec 2019).

        Po części artystycznej zebranym przedstawiona została prezentacja poświęcona jubileuszowi 100-lecia PSZ w Polsce oraz rys historyczny Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach. W tej części gali przewidziane zostało również uhonorowanie najbardziej aktywnych członków partnerstwa. Doceniając udział wyróżnionych członków GPL podkreślone zostało jak wielkie znaczenie ma ich aktywność, ich rola w budowaniu lokalnego rynku pracy oraz kształtowaniu potencjału gospodarczego naszego regionu. Wręczenia wyróżnień wraz z przygotowanym na tę okoliczność listem gratulacyjnym dokonała Dyrektor urzędu – Danuta Frączek.

        W dalszej części spotkania przedstawiona została prezentacja dotycząca historii Głubczyckiego Partnerstwa Lokalnego, w której nie zabrakło materiałów dokumentujących  dotychczasowe warsztaty, które odbyły się w głubczyckim ratuszu. Podczas prezentacji były chwile zadumy i refleksji, wspomnień związanych z osobami, które ideą partnerstwa żyły i aktywnie w nim uczestniczyły a których dziś zabrakło pośród nas.

        Święto Publicznych Służb Zatrudnienia to również święto osób, które je tworzą. W spotkaniu nie mogło więc zabraknąć pracowników głubczyckiego PUP-u, którzy odebrali z rąk Pani Dyrektor  podziękowania za wkład i zaangażowanie oraz rzetelną pracę na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie głubczyckim.

        Wyróżnienia w formie  okolicznościowego listu gratulacyjnego podpisanego przez  Starostę Głubczyckiego Piotra Soczyńskiego oraz  Dyrektora PUP-u Danutę Frączek otrzymali wszyscy pracownicy urzędu.
 

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach

Załączniki
Głubczyckie PL 2013 - 2019.pptx (pptx, 18515 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę