POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH
Z DNIEM 22.01.2024r. 
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA:


 

 

 
STAŻE (kliknij aby pobrać wniosek)
 

 
JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (kliknij aby pobrać wniosek)
 

 
DOPOSAŻENIE LUB WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY (kliknij aby pobrać wniosek)
 

 
BONY NA ZASIEDLENIE (kliknij aby pobrać wniosek)
 

 
SZKOLENIA (kliknij aby pobrać wniosek)


 
NABÓR BĘDZIE REALIZOWANY DO WYCZERPANIA LIMITU ŚRODKÓW
 

Prosimy o składanie wniosków w formie wydruku kolorowego.
 
Nabór realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie Dla Opolskiego
2021-2027, projekt pt.: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Głubczycach (II) współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Głubczycach lub pod numerem telefonu:

1. Staże - 77 485 20 37 wew. 13 (Adrianna Koza)
2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 77 485 20 37 wew. 27 (Katarzyna Rogula)

3. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 77 485 20 37 wew. 27 (Katarzyna Rogula)
4. Bony na zasiedlenie - 77 485 20 37 wew. 33 (Justyna Dudzik)
5. Szkolenia - 77 485 20 37 wew. 28 (Małgorzata Karaczan)
6. Koordynator projektu - 77 485 20 37 wew. 27 (Szymon Kozdroń)


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZOWANEGO PROJEKTU (kliknij)
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
 
Informację sporządził: Szymon Kozdroń