POWIATOWY URZĄD PRACY W GŁUBCZYCACH
Z DNIEM 14.06.2023r. 
OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA:

 


 
STAŻE (kliknij aby pobrać wniosek)
 

 
JEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (kliknij aby pobrać wniosek)
 

 
DOPOSAŻENIE LUB WYPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY (kliknij aby pobrać wniosek)
 

 
BONY NA ZASIEDLENIE (kliknij aby pobrać wniosek)
 

 
SZKOLENIA (kliknij aby pobrać wniosek)
 


Prosimy o składanie wniosków w formie wydruku kolorowego
 

Nabór realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027,
projekt pt.: Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia realizowana przez PUP w Głubczycach (I)
współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
 
NABÓR BĘDZIE REALIZOWANY DO WYCZERPANIA LIMITU ŚRODKÓW
 
Szczegółowe informacje na temat realizowanego projektu, możliwości otrzymania wsparcia i rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach lub pod numerem telefonu:
  1. Staże - 77 485 20 37 wew. 13 (Adriana Koza)
  2. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - 77 485 20 37 wew. 27 (Katarzyna Rogula)
  3. Doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy - 77 485 20 37 wew. 27 (Katarzyna Rogula)
  4. Bony na zasiedlenie - 77 485 20 37 wew. 33 (Justyna Dudzik)
  5. Szkolenia - 77 485 20 37 wew. 28 (Małgorzata Karaczan)
  6. Koordynator projektu - 77 485 20 37 wew. 27 (Szymon Kozdroń)

 
 
 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZOWANEGO PROJEKTU (kliknij)
 

#FunduszeEU #FunduszeEuropejskie