Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Nowe standardy – lepsza praca II"

Projekt wyłoniony w drodze konkursu, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem projektu była poprawa efektywności pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Głubczycach oraz upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W ramach projektu zostało zatrudnionych 2 pośredników pracy oraz doradca zawodowy, a także 7 kluczowych pracowników urzędu uzyskało wsparcie w postaci specjalistycznych szkoleń.

Termin realizacji projektu: 01.05.2011 - 31.12.2013

Ilość uczestników projektu: 7 osób

Koszt projektu: 210 842,40 zł

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę