Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Praca dla mnie"

Program finansowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Objął
on 113 osób, które zostały skierowane na szkolenia, do pracy w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oraz przyznano jednorazowo środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na realizację programu wydatkowano kwotę: 928 964,54 zł;

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę