Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Czyste środowisko"

Program realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego, objął
on 42 bezrobotnych, którzy zostali skierowani do pracy w ramach robót publicznych. Na realizację programu wydatkowano kwotę: 358 978,16 zł;

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę