Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

Aktywizacja osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Program realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego, objął wsparciem 30 bezrobotnych, którzy zostali skierowani w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, robót publicznych oraz raz przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na realizację programu wydatkowano kwotę: 517 995,98 zł.

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę