Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

Aktywizacja osób bezrobotnych po 50 roku życia

Program realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego, objął wsparciem 7 bezrobotnych, którzy zostali skierowani w ramach dofinansowania wynagrodzenia osób w wieku 50-60 lat, robót publicznych lub w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Na realizację programu wydatkowano kwotę: 59 233,43 zł.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę