Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

 Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 - 50 roku życia

Program realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego, objął wsparciem 18 bezrobotnych, którzy skorzystali z robót publicznych, staży lub oraz przyznano jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na realizację programu wydatkowano kwotę: 44  786,00 zł.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę