Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

Aktywizacja osób bezrobotnych do 35 roku życia

Program realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego, objął wsparciem 25 bezrobotnych, którzy skorzystali z robót publicznych lub szkoleń.  Na realizację programu wydatkowano kwotę 137 847,84 zł.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę