Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

Aktywizacja osób bezrobotnych z programu „Wysokie Bezrobocie"

Program realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego, objął wsparciem 33 bezrobotnych, którzy zostali skierowani w ramach robót publicznych. Na realizację programu wydatkowano kwotę: 161 949,02 zł.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę