Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

 Aktywizacja osób bezrobotnych od 30 - 50 roku życia

 

Program realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego, objął wsparciem 2 bezrobotnych, którzy zostali skierowani w ramach doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Na realizację programu wydatkowano kwotę: 44  786,00 zł.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę