Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

Aktywizacja osób bezrobotnych do 30 roku życia

 

Program realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego, objął wsparciem 34 bezrobotnych, którzy skorzystali z bonu stażowego, bonu zatrudnieniowego, bonu na zasiedlenie oraz doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.  Na realizację programu wydatkowano kwotę 106 648,82 zł.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę