Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

Na terenie powiatu głubczyckiego realizowany był projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pod nazwą: 

 „Nowa szansa – nowe wyzwania"

Cele projektu:

  • podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Głubczycach;
  • podjęcie zatrudnienia przez osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Głubczycach;  
  • przełamanie wśród bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Głubczycach niechęci do podnoszenia swoich kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych w ramach projektu;           
  • nabycie doświadczenia zawodowego przez osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Głubczycach poprzez uczestnictwo w stażach realizowanych w ramach projektu;       
  • wzrost nowo utworzonych miejsc pracy poprzez udzielanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.        

Termin realizacji projektu:  01.04.2008- 31.12.2014

w ramach projektu zaktywizowano 2075 osób, w tym w ramach:

Szkoleń: 767 osób

Staży/przygotowania zawodowego: 1115 osoby

Dotacji: 203 osób     

Koszt projektu: 12 559 204 ,84 zł

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę