Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Dobry start – pewny sukces"
 

Program na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej. W ramach Programu objęto wsparciem 51osób bezrobotnych, którzy zostali skierowani na staże, szkolenia oraz otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Program charakteryzował się wprowadzeniem elementu specyficznego, który miał na celu doprowadzenie do zatrudnienia osób bezrobotnych. Elementy specyficzne to: częściowy zwrot wynagrodzenia dla pracodawcy za zatrudnienie osoby bezrobotnej po ukończonej formie wsparcia, premia motywacyjna dla osób bezrobotnych , które samodzielnie znajdą zatrudnienie po na minimum 3 miesiące oraz wsparcie pomostowe dla osób bezrobotnych, które założą własną działalność gospodarczą.  Na realizację programu wydatkowano kwotę: 424 077,38.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę