Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Doświadczenie jest w cenie "

Program na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych po 45 roku życia realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, objął on wsparciem 200 osób bezrobotnych, którzy zostali skierowani na staże, szkolenia
oraz do pracy w ramach robót publicznych i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Na realizację programu wydatkowano kwotę: 845 664,80 zł;

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę