Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Razem budujemy przyszłość"

Program na rzecz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, objął on wsparciem 20 osób bezrobotnych, które zostały skierowane do pracy w ramach robót publicznych i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz otrzymali jednorazowe środki
na podjęcie działalności gospodarczej. Na realizację programu wydatkowano kwotę: 374 973,82 zł;

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę