Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Ziarno-praca, plony-sukces"

 Program na rzecz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, objął on wsparciem 44 osoby bezrobotne, które zostały skierowane na szkolenia, do pracy
w ramach robót publicznych i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz otrzymali jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.  Na realizację programu wydatkowano kwotę: 832 940,22 zł;

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę