Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Pomagamy razem"

Program na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych na terenach, na których miały miejsce klęski żywiołowe i inne zdarzenia nieprzewidywalne, realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, objął
on wsparciem 16 osób bezrobotnych, którzy zostali skierowani na szkolenia oraz do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.  Na realizację programu wydatkowano kwotę: 292 130,06 zł;

 

 

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę