Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Wciąż aktywni"

Program na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych po 45 roku życia realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, objął on wsparciem 95 osób bezrobotnych, którzy zostali skierowani na staże, szkolenia oraz do pracy w ramach robót publicznych i refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Na realizację programu wydatkowano kwotę: 740 773,49 zł;

 

 

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę