Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Siła jest w nas"

Program finansowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, objął
on 33 osoby, które skierowano do pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oraz przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Na realizację programu wydatkowano kwotę: 562 196,19 zł.

 

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę