Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Jesteśmy potrzebni"

Program realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, objął
on 6 bezrobotnych, którzy zostali skierowani do pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy oraz przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Na realizację programu wydatkowano
kwotę: 105 835,89 zł;

 

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę