Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Bądź aktywny"

Program finansowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, objął
on 16 osób, które zostały skierowane do pracy w ramach refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Na realizację programu wydatkowano kwotę: 280 000,00 zł;

 

 

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę