Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Zawartość stron

„Przeciw kryzysowi"

Program realizowany z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji Samorządu Województwa Opolskiego, objął
on 52 bezrobotnych, którzy zostali skierowani na szkolenia oraz do pracy w ramach robót publicznych i refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy. Na realizację programu wydatkowano kwotę: 433 723,05 zł;

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę