Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.100,14 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (III)

  Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (III)"   W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (III)

    Projekt pn. „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (III)"   W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy–projekty pozakonkursowe ...

„Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (II)”

Na terenie powiatu głubczyckiego realizowany był projekt pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie Głubczyckim (II)" W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I  Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

„Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (II)”

  Na terenie powiatu głubczyckiego realizowany był projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie głubczyckim (II)." W ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Współfinansowany...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę